Be Aware

İşyerinde cinsel istismar

Önleme | Farkındalık Oluşturma | Profesyonellik

Watch this video about sexual harassment at the workplace
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Scroll down for more information about Be Aware
Be Aware
İşyerinde cinsel istismar
Önleme | Farkındalık Oluşturma | Profesyonellik
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Proje Tanımı

Be Aware projesi, İnsan Kaynakları yöneticileri, eğitmenler, öğretmenler, rehberler ve işçi temsilcilerinin mesleki gelişimini artırmak için farklı araçlar ve yöntemler oluşturma adına sistematik bir yaklaşım çalışmasını içermektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilmek istenilen hedef, işyerinde kadınların karşılaştıkları olumsuzluklar arasında yer alan cinsel istismar konusunu daha etkin bir şekilde ele alma ve çalışanların haklarını korunması ile konu ile ilgili rol sahibi kişilerin yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesidir.

Cinsel Tacizin Tanımı

Medeni kanuna göre cinsiyete dayalı taciz, taciz edilen kişi için korkutucu, düşmanca ve küçük düşürücü bir çalışma ortamı yaratan ve işyerinde her türlü istenmeyen, uygunsuz, hakaret, aşağılayıcı cinsel davranışların hepsi olarak tanımlanmaktadır. Cinsel tacizin kabul edilmesi ve ret edilmesi gerçeği, bu davranışın uygunsuz olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bu tanımın içerisine her türlü sözlü, sözsüz ve fiziksel eylem girmektedir. Bu noktada kişinin fiziksel bütünlüğü ne kadar önemli ise zihinsel bütünlüğü o derecede değerli olup, buna yönelik her türlü eylem de tehdit unsuru içermektedir. Yargıya göre, iş yerindeki herhangi bir çalışana yönelik her türlü fiziksel temas, tekrar edilen cinsel teklifler, cinsel şakalar, cinselliğe yönelik baskı veya saldırgan teklifler cinsel istismar sayılmaktadır.

Proje Aşamaları

Eğitim ve Akreditasyonun Geliştirilmesi ve Uygulanması İçin Ulusal / Kültürel Adaptasyonlara Yönelik Araştırma Raporu

Bu araştırma, işyerinde cinsel istismar önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve çalışma ortamında konu ile ilgili farkındalık seviyesinin artırılması için atılması gereken adımlara dair detaylı bilgi sunmasının yanı sıra, proje ortağı ülkeleri arasındaki uygulama farklılıkları ve konu ile ilgili sağlanan destek hizmetleri hakkında ulusal çapta bilgi sunması açısından önem teşkil etmektedir. Be Aware projesi metodolojisi, işyerinde cinsel istismar önlenmesi adına gerekli yöntemlerin oluşturulması ve bu yöntemlerin ulusal ve kültürel çapta bir uygulama sağlanması için proje ortağı ülkelerine başarılı bir şekilde transfer edilmesini öngörmektedir.

Mesleki Eğitim ve Öğretimin verileceği Be Aware Eğitimi için Gereken Standartlar

Proje kapsamında verilecek bu eğitimlerin amacı, çalışanlara yönelik cinsel taciz riskinin azaltılması ve işyerinde konu ile genel bir farkındalık yaratılmasıdır. Etkin bir uygulama süreci için, Be Aware metodolojisinin işyerinde uygulayacak uzman kişilerin sahip olması gereken özelliklerin yer aldığı bir yeterlilik profili geliştirilecektir.

Uzaktan ve Yüz Yüze Verilecek Eğitim Kursunun Geliştirilmesi (Tacizin önlenmesi ve kurumların desteklenmesi)

Uzaktan ve Yüz Yüze olarak verilecek kursun hedefleri, kurs katılımcılarına Be Aware Eğitmeni olması için gerekli yeterlilikleri kazandırmak, çalışanları işyerinde cinsel taciz sorununa karşı duyarlı hale getirmek ve işyerindeki sorumlu kişilerin konu ile ilgili sahip oldukları sorumlulukların farkına varmalarını sağlamak adına, işyerinde cinsel tacizle en etkin şekilde nasıl başa çıkılacağı ve konu ile ilgili atılması gereken adımların nasıl uygulanacağına dair eğitilmesidir.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Be Aware Projesi Kapsamında Uzaktan ve Yüz Yüze olarak Verilecek Eğitim Kursunu Geliştirmek (Kurumsal Farkındalık)

Uzaktan ve Yüz Yüze olarak verilecek olan kurslarla, kurum içindeki farklı pozisyonlarda görev yapan personellerin işyerinde cinsel taciz sorununa karşı duyarlı hale getirmek ve işyerlerinde cinsel tacizle başa çıkma konusundaki yeterliliklerin artırılması ile ilgili hedefler içermektedir. İşyerindeki çalışanlarının kurum içerisinde alacakları eğitimden sonra, çalışanlar arasında cinsel taciz konusu ile ilgili yüksek bir farkındalık geliştirmek hedeflenmektedir.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Be Aware Yöntem Bilimi ve Uygulamasına yönelik El Kitabının Dağıtılması

Be Aware El Kitabı, işyerinde konu ile ilgili gerekli müdahalelerin sağlanması ve kitabın içerisindeki metodolojisinin kurumsal seviyede, düzenli ve uzun süreli uygulanabilirliği sağlamak adına çeşitli gereklilikleri içermektedir.
01.

Eğitim ve Akreditasyonun Geliştirilmesi ve Uygulanması İçin Ulusal / Kültürel Adaptasyonlara Yönelik Araştırma Raporu

Bu araştırma, işyerinde cinsel istismar önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve çalışma ortamında konu ile ilgili farkındalık seviyesinin artırılması için atılması gereken adımlara dair detaylı bilgi sunmasının yanı sıra, proje ortağı ülkeleri arasındaki uygulama farklılıkları ve konu ile ilgili sağlanan destek hizmetleri hakkında ulusal çapta bilgi sunması açısından önem teşkil etmektedir. Be Aware projesi metodolojisi, işyerinde cinsel istismar önlenmesi adına gerekli yöntemlerin oluşturulması ve bu yöntemlerin ulusal ve kültürel çapta bir uygulama sağlanması için proje ortağı ülkelerine başarılı bir şekilde transfer edilmesini öngörmektedir.
02.

Mesleki Eğitim ve Öğretimin verileceği Be Aware Eğitimi için Gereken Standartlar

Proje kapsamında verilecek bu eğitimlerin amacı, çalışanlara yönelik cinsel taciz riskinin azaltılması ve işyerinde konu ile genel bir farkındalık yaratılmasıdır. Etkin bir uygulama süreci için, Be Aware metodolojisinin işyerinde uygulayacak uzman kişilerin sahip olması gereken özelliklerin yer aldığı bir yeterlilik profili geliştirilecektir.
03.

Uzaktan ve Yüz Yüze Verilecek Eğitim Kursunun Geliştirilmesi (Tacizin önlenmesi ve kurumların desteklenmesi)

Uzaktan ve Yüz Yüze olarak verilecek kursun hedefleri, kurs katılımcılarına Be Aware Eğitmeni olması için gerekli yeterlilikleri kazandırmak, çalışanları işyerinde cinsel taciz sorununa karşı duyarlı hale getirmek ve işyerindeki sorumlu kişilerin konu ile ilgili sahip oldukları sorumlulukların farkına varmalarını sağlamak adına, işyerinde cinsel tacizle en etkin şekilde nasıl başa çıkılacağı ve konu ile ilgili atılması gereken adımların nasıl uygulanacağına dair eğitilmesidir.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

04.

Be Aware Projesi Kapsamında Uzaktan ve Yüz Yüze olarak Verilecek Eğitim Kursunu Geliştirmek (Kurumsal Farkındalık)

Uzaktan ve Yüz Yüze olarak verilecek olan kurslarla, kurum içindeki farklı pozisyonlarda görev yapan personellerin işyerinde cinsel taciz sorununa karşı duyarlı hale getirmek ve işyerlerinde cinsel tacizle başa çıkma konusundaki yeterliliklerin artırılması ile ilgili hedefler içermektedir. İşyerindeki çalışanlarının kurum içerisinde alacakları eğitimden sonra, çalışanlar arasında cinsel taciz konusu ile ilgili yüksek bir farkındalık geliştirmek hedeflenmektedir.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

05.

Be Aware Yöntem Bilimi ve Uygulamasına yönelik El Kitabının Dağıtılması

Be Aware El Kitabı, işyerinde konu ile ilgili gerekli müdahalelerin sağlanması ve kitabın içerisindeki metodolojisinin kurumsal seviyede, düzenli ve uzun süreli uygulanabilirliği sağlamak adına çeşitli gereklilikleri içermektedir.

İLETİŞİM

    Gizlilik politikasını okudum. İletişim bilgilerimin ve sorularımın kalıcı olarak depolanacağını kabul ediyorum.

    Ortak