BeAware-Banner
High-DPI (retina) logo
İşyerinde cinsel şiddet
Önleme | Hassasiyet | Profesyonellik

#2 Haziran 2020

Güncel Durum


Küresel COVID-19 salgını VUCA kavramını kaçınılmaz olarak yeniden gündeme getirmiştir. VUCA kavramı İngilizce kelimelerin birleşimi olmak ile birlikte, bu birleşim Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık ve Muğlaklık ifadeleri ile karakterize edilir. Bu salgının toplumumuzun farklı kesimleri üzerindeki etkilere sebep olduğu ve hepimizi bir şekilde etkilediği inkar edilemez. Yaşadığımız salgının sebep olduğu tüm sonuçları henüz ortaya koyamamakla birlikte, kesin olarak bildiğimiz şey bu sürecin özel ve profesyonel yaşamın dijital dünyaya aktarılmış olmasına sebep olduğudur.
Be-Aware-people
Son aylarda tüm dikkatimiz Korona için alınan önlemlere odaklanmış olsa dahi, cinsel şiddet konusu ekranlardan düşmemektedir. Bunun yanı sıra, karantina sürecinden dolayı işlerin çevrim içi olarak gerçekleştirildiği dijital dünyada da bir ayrımcılık şekli olarak sözlü ve sözsüz şiddete tanık olunmakla birlikte, özellikle kadınların dünya çapındaki ekonomik krizden oldukça etkilendiği bilinmektedir.

Cinsel şiddet ile mücadele konusunda Avrupa düzeyinde çeşitli yardım hatları başlatılmıştır. Cinsel tacizden uzak bir çalışma ortamı yaratma konusundaki ihtiyaçları karşılamak için, kurumsal bir düzeyde cinsel tacizi önleme amacı güden, duyarlılık odaklı ve profesyonel bir yaklaşım gerektiren bir yöntem gerektirmektedir. Konu ile ilgili ihtiyacın karşılanması, ilgili alanda çalışan insanlar için karma öğrenme şeklinde özelleştirilmiş bir eğitim tam olarak Be Aware projesinde sunduğumuz şeydir. Verilecek olan bu eğitim, katılımcılarının Bilinçli Akıl hocası olmalarını sağlamaya yöneliktir.

Şimdiye kadar projede neler gerçekleştirildi?

Avrupa’da şu anda halen yaşanılmakta olunan yaşanılan krizden kısa bir zaman öncesinde, 12-13 Şubat tarihlerinde Innsbruck, Avusturya'da bir toplantı gerçekleştirme şansı elde ettik. Proje ortakları olarak, şiddetin önlenmesi konusunda kurumlarda bir farkındalık yaratmak ve destek sağlamak amacıyla verilecek olan harmanlanmış öğrenmeye dayalı eğitim içeriklerinin geliştirilmesine odaklandık. Faydalanıcılar proje sürecinde oluşturulacak olan tüm materyal ve eğitim içeriklerine farklı dil seçenekleri şeklinde sunulacak (Bulgarca, İngilizce, Almanca, Litvanca, İspanyolca, Türkçe) projenin ana sayfasından ulaşabilecekler.

Mesleki Eğitim ve Öğretim için gerekli Standartlar

Be Aware Mentörü olmak için hangi beceriler ve yeterlilikler gereklidir? Bu yeterliliklere örnek olarak, mikropolitik yeterlilik, katılımcıların eğitim boyunca öğrendikleri ve “Mesleki Eğitim Standartları” ile tanımlanan cinsel şiddet konusundaki uzman bilgilerinin bir parçası anlamına gelmektedir.

Mesleki Eğitim ve Öğretim için gerekli standartları ortaya koyan çıktının tamamına erişim için aşağıdaki linki kullanınız.

Kurumlarda sistemli önlemler ve destek

Bu çıktı, işyerinde cinsel şiddet konusunda oluşturulacak çözümlere bir giriş yapmadan önce eğitimcinin sahip olması gereken arka plan konusunda genel bir bilgi sağlamaktadır.Bunun yanı sıra, şikayet olması durumunda adım adım oluşturulması gereken eylem planı konusundaki yaklaşım ortaya koyarak ve cinsel şiddetten uzak bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli önleme tedbirleri içermektedir.

Çıktının tamamına erişim için aşağıdaki linki kullanınız.

Kurumlarda farkındalık

Bu eğitim temel odağı, işyerinde cinsel şiddet ile başa çıkmak için hem teorik hem de pratik olarak çeşitli araç ve yöntemler sunmak ve bu sorunu en aza indirgemek için kurumsal yapı ve kültürün önemini ele almaktır. Bu odak ile oluşturulacak bu çıktı, kurumlarda uzun vadeli bir değişim sağlamak için olası yolları gözden geçirerek, İK yöneticilerinin, meslek eğitim öğretmenlerinin, arabulucularının ve işçi temsilcilerinin mesleki gelişimini geliştirmek için hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim içermektedir. Eğitim, kurumsal alan, organizasyonlarda farkındalık yaratma, işyerinde şiddete tanık olan kişiler tarafından ortaya konulması gereken yaklaşım, değişim yönetimi ve konuya yönelik diğer konuları içermektedir.

Çıktının tamamına erişim için aşağıdaki linki kullanınız.

Be Aware Videosu

Cinsel şiddetten kimler etkilenebilir? Kimler suçlu olabilir? Cinsel şiddet tam olarak nedir? gibi sorulara cevap bulabileceğiniz videomuza bir göz atın!
Be Aware Videosu
Videonun yapımı aşamasında sağladığı işbirlik için Treetop a teşekkür ederiz.

Bundan sonraki süreçte atılacak adımlar

Be-Aware-team-besprechung
Projemiz kapsamında kurumlar ile yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek eğitimlere sonbaharda başlıyoruz.

Verilecek olan bu eğitimlere katılım konusunda ilgi duyarsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’de düzenlenecek olan bir sonraki proje toplantısında yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.

Be Aware

Ortak kurumlar

frauen-im-brennpunkt

Frauen im Brennpunkt

Avusturya
www.fib.at
gender-alternatives-foundation

Gender Alternative Foundation

Bulgaristan
https://genderalternatives.org/
magenta-consultoria

Magenta Consultoria S.L.U.

İspanya
https://magentaconsultoria.com
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar II Müdürlügü

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Türkiye
https://www.ailevecalisma.gov.tr/samsun
Social Innovation Fund

Social Innovation Fund

Litvanya
https://www.lpf.lt
EU-Logo-Erasmus-plus
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
facebook