BeAware-Banner
High-DPI (retina) logo
Сексуален тормоз на работното място
Превенция | Сензитивност | Професионализъм

#1 Януари 2020

За проекта:


В Европейския съюз приблизително 3 милиона служители са засегнати от сексуален тормоз на работното място. Проектът „Be Aware“ има за цел:
group
  • да се придобие чувствителност по темата
  • да предложи обучения за служители и работодатели
  • да обучава ментори
  • ефективно намаляване на рисковете и повишаване на осведомеността.
Партньорите по проекта в Австрия, България, Литва, Испания и Турция разработват обучения за т.н. „Be Aware ментори“. HR мениджърите, представителите на служителите или обучителите трябва да притежават умения за намаляване на вероятността от сексуален тормоз на работното място и, ако това се случи, да се справят с проблема професионално и отговорно.

IO1 – Изследване на националните / културните потребности от адаптация за развитие и прилагане на обучения и акредитации - публикувано

Сексуалният тормоз е форма на сексуално насилие. Терминът се отнася до едностранно, нежелано поведение, при което сексуалността и / или разнообразните културни конструкции на сексуалността се използват като средство за потискане и позициониране на хората и за създаване или поддържане на уязвимост сред тях. Rезултатът от изследваното (IO1) се състои от определението за сексуален тормоз, както е описано по-горе. Сравняват се различни терминологии и дефиниции в партньорските страни. Освен това документът се състои от правната рамка, съпоставяща правата на човека, европейското законодателство и съответното законодателство във всички страни партньори.

Документът предоставя примери за манипулиране при сексуален тормоз. Те се състоят от ефективни и най-добри практики и от недостатъчни начини за справяне с проблема.

В третата част на изследването статистика показва как се документира сексуалният тормоз и кои статистически данни са налични. И четвъртата част се състои от националните служби за подкрепа във всички участващи страни, които дават информация какво могат да правят служителите, които са претърпели сексуален тормоз и / или как организациите могат да получават информация и подкрепа.
Team-fib-beaware

Международно обучение

16 - 20 Декември 2019, Инсбрук

Представители на всички партньори по проекта дойдоха в Инсбрук, за да представят методите за обучение един на друг. Това е основата на по-нататъшното развитие на обученията, в които ще се обучават менторите по “Be Aware”.

Фокус Групи

focusgroups-beaware
Всички участващи партньори проведоха фокус групи, две от всяка страна, всяка от които с шестима участници или повече, през ноември 2019 г. Целта им бе да се идентифицира нивото на знанията в различните групи заинтересовани страни. Също така, за получаване на допълнителни нужди и идеи относно съществуващите стратегии за справяне с въпроса за сексуалния тормоз на работното място.
Кога и къде служителите се чувстват в безопасност? Какво трябва да се създаде, за да се предотврати сексуален тормоз на работното място?

Въпроси като тези бяха зададени и обсъдени. HR мениджъри, представители на работниците, работодатели, служители, адвокати, членове на други организации се събраха, за да споделят своите мисли. Участваха повече от 75 души.

Какво предстои?: следващи стъпки

  • Февруари 2020: Международна среща на всички партньори по проекта
  • Март 2020: Разработване на клип „Be Aware“
  • От месец май 2020: Първите обучения по „Be Aware“ ще се провеждат в организации

"Be Aware"

Организации – партньори:

frauen-im-brennpunkt

Frauen im Brennpunkt

Австрия
www.fib.at
gender-alternatives-foundation

Gender Alternative Foundation

България
https://genderalternatives.org/
magenta-consultoria

Magenta Consultoria S.L.U.

Испания
https://magentaconsultoria.com
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar II Müdürlügü

Samsun Ail eve Sosyal Politikalar II Müdürlügü

Турция
https://ailevecalisma.gov.tr
Social Innovation Fund

Social Innovation Fund

Литва
https://www.lpf.lt
EU-Logo-Erasmus-plus
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
facebook