BeAware-Banner
High-DPI (retina) logo
Seksualinis priekabiavimas darbo vietoje
Prevencija | Sensibilizacija | Profesionalumas

2020 m. sausio 1 d.

Apie projektą


Nustatyta, kad Europos Sąjungoje seksualinį priekabiavimą darbo vietoje patiria 3 milijonai darbuotojų. Projekto „Be Aware“ tikslai:
group
  • sensibilizuoti;
  • pasiūlyti mokymus darbuotojams;
  • apmokyti mentorius;
  • efektyviai mažinti riziką ir didinti informuotumą.
Projekto partneriai Austrijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Turkijoje rengia mokymus, skirtus vadinamiesiems projekto „Be Aware“ mentoriams. Personalo vadybininkai, darbuotojų atstovai arba konsultantai turi turėti įgūdžių, kurie padėtų sumažinti seksualinio priekabiavimo darbo vietoje tikimybę ir, šiai problemai įvykus, profesionaliai ją spręsti.

IO1 – Tyrimas apie nacionalinius/kultūrinius poreikius mokymų programai, jos akreditavimui ir įgyvendinimui

Seksualinis priekabiavimas yra seksualinio smurto forma. Šis terminas apibūdina vienpusį, nepageidaujamą ir nepriimtiną elgesį, kai lytiškumas ir/arba įvairūs su lytiškumu susiję kultūriniai aspektai yra naudojami kaip priemonė siekiant engti ir menkinti žmones bei sukelti arba skatinti pažeidžiamumo jausmą tarp jų. Pirmąjį intelektinį produktą (IO1) sudaro aukščiau esantis seksualinio priekabiavimo apibrėžimas. Dokumente yra lyginama, kokie seksualinio priekabiavimo terminai ir apibrėžimai yra naudojami skirtingose šalyse partnerėse. Be to, dokumentą taip pat sudaro teisinė bazė, kurioje yra lyginamos žmogaus teisės, Europos įstatymai ir atitinkami įstatymai visose šalyse partnerėse.

Dokumente yra pateikiami seksualinio priekabiavimo problemos sprendimo būdų pavyzdžiai. Šiuos pavyzdžius sudaro efektyvios ir gerosios praktikos pavyzdžiai bei nepakankamai veiksmingų šios problemos sprendimo būdų pavyzdžiai.

Trečioje tyrimo dalyje yra pateikiama statistika, kuri parodo, kaip yra užfiksuojamas seksualinis priekabiavimas ir kokia statistika apie šią problemą yra prieinama. Ketvirtąją darbo dalį sudaro informacija apie nacionalines paramos tarnybas visose dalyvaujančiose šalyse, teikiančiose informaciją apie tai, kokių priemonių gali imtis seksualinį priekabiavimą patiriantys darbuotojai ir/arba kaip organizacijos gali gauti informaciją bei paramą.
Team-fib-beaware

Tarptautiniai mokymai

2019 m. gruodžio 16-20 d., Insbrukas

Visų projekte dalyvaujančių šalių partnerių atstovai atvyko į Insbruką, kad vieni kitiems pristatytų mokymo metodus. Šie mokymo metodai suteikia pagrindą tolimesniam mokymų, kurių metu bus rengiami projekto „Be Aware“ mentoriai, tobulinimui.

Tikslinės grupės

focusgroups-beaware
2019 metų lapkričio mėnesį visi projekte dalyvaujantys partneriai suformavo tikslines grupes (po dvi grupes iš kiekvienos šalies). Kiekvienoje grupėje buvo po šešis arba daugiau dalyvių. Šios tikslinės grupės buvo sukurtos siekiant nustatyti žinių lygį įvairiose suinteresuotųjų šalių grupėse bei gauti papildomų poreikių ir idėjų apie esamas strategijas, skirtas kovai su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje.
Kada ir kur darbuotojai jaučiasi saugūs? Kokią aplinką reikia sukurti norint užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui darbo vietoje?

Susitikimo metu buvo užduoti ir aptarti aukščiau esantys klausimai. Personalo vadybininkai, darbuotojų atstovai, darbdaviai, darbuotojai, teisininkai bei kitų organizacijų nariai kartu vieni su kitais dalinosi savo mintimis. Į tai įsitraukė daugiau nei 75 žmonės.

Kas laukia toliau: kiti projekto etapai

  • 2020 m. vasaris: tarptautinis visų projekto partnerių susitikimas
  • 2020 m. kovas: projekto „Be Aware“ klipo kūrimas
  • 2020 m. gegužės pradžia: dalyvaujančiose organizacijose bus surengti pirmieji projekto „Be Aware“ mokymai

Projekto „Be Aware“

partnerių organizacijos

frauen-im-brennpunkt

Frauen im Brennpunkt

Austrija
www.fib.at
gender-alternatives-foundation

Gender Alternative Foundation

Bulgarija
https://genderalternatives.org/
magenta-consultoria

Magenta Consultoria S.L.U.

Ispanija
https://magentaconsultoria.com
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar II Müdürlügü

Samsun Ail eve Sosyal Politikalar II Müdürlügü

Turkija
https://ailevecalisma.gov.tr
Social Innovation Fund

Social Innovation Fund

Lietuva
https://www.lpf.lt
EU-Logo-Erasmus-plus
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
facebook