Be Aware

Seksualinis priekabiavimas darbo vietoje

Prevencija | Jautrinimas | Profesionalumas

Watch this video about sexual harassment at the workplace
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Scroll down for more information about Be Aware
Be Aware
Seksualinis priekabiavimas darbo vietoje
Prevencija | Jautrinimas | Profesionalumas
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Projekto aprašymas

Projektas „Be Aware“ siūlo sistemingą požiūrį, suteikiant įvairias priemones ir metodus, skirtus pagerinti žmogiškųjų išteklių vadybininkų, profesinio išsilavinimo mokytojų, suaugusiųjų švietėjų, mentorių, darbuotojų atstovų profesinį tobulėjimą. Projekto rezultatai pagerins jų gebėjimą veiksmingiau spręsti seksualinio priekabiavimo darbo vietoje klausimus ir pilnavertiškai atlikti savo vaidmenį, apsaugant darbuotojų teises.

Seksualinio priekabiavimo apibrėžimas

Pagal civilinę teisę su seksualiniu priekabiavimu susijęs elgesys apibrėžiamas kaip nepageidaujamas, netinkamas, įžeidžiantis, žeminantis elgesys ar įžeidžiantis seksualinis elgesys darbo vietoje, kurio tikslas arba poveikis yra sukurti bauginančią, priešišką ir žeminančią darbo aplinką asmeniui, prie kurio priekabiaujama. Jis taip pat apibrėžiamas kaip elgesys su asmeniu mažiau palankiu būdu, nes šis asmuo atmeta ar priima seksualinio priekabiavimo veiksmus. Įvairiausi veiksmai, žodiniai ir neverbaliniai, taip pat fiziniai, gali atitikti kriterijus. Turi būti apsaugotas ne tik fizinis, bet ir psichinis asmenų vientisumas. Remiantis jurisdikcija, fizinis kontaktas prieš darbuotojo valią ar pakartotini seksualiniai veiksmai, seksualiniai anekdotai, spaudimas dėl seksualinių paslaugų ar įžeidžiantys pasiūlymai, gali būti laikomi seksualiniu priekabiavimu.

Pagrindiniai projekto etapai

Tyrimas apie nacionalinius/kultūrinius poreikius mokymų programai, jos akreditavimui ir įgyvendinimui.

Šis tyrimas yra svarbus renkant nacionalinę informaciją apie esamą paramos struktūrą ir paslaugas, kurios yra ypač svarbios apsaugos ir sąmoningumo didinimo priemonėms, ir apima informaciją apie skirtumus tarp šalių projekto partnerių. Siekiant užtikrinti sėkmingą projekto „Be Aware“ idėjų ir metodologijos įgyvendinimą projekto partnerių šalyse, svarbu įvertinti  skirtingus adaptavimo poreikius atsižvelgiant į nacionalinį ir kultūrinį kontekstą.

Profesinio mokymo programos „Be Aware“ standartai

Mokymų tikslas – sumažinti seksualinio priekabiavimo darbo vietoje riziką ir didinti visuotinį sąmoningumą. Bus sukurtas kompetencijų profilis, reikalingas profesionaliam „Be Aware“ metodikos įgyvendinimui darbo vietoje.

„Be Aware“ nuotolinių ir akivaizdinių mokymo kursų plėtojimas (sisteminės prevencijos priemonės ir paramos organizacijos)

Nuotoliniai ir akivaizdiniai kursai skirti „Be Aware“ Mentoriams – tai reiškia, jog reikia didinti jų supratimą apie seksualinio priekabiavimo problemas darbo vietoje. Mentoriai bus mokomi, kaip geriausia spręsti seksualinio priekabiavimo darbo vietoje problemas ir įgyvendinti prevenciją.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

„Be Aware“ nuotolinių ir akivaizdinių mokymo kursų Tobulinimas (informuotumas organizacijose)

Nuotolinių ir akivaizdinių mokymų metu besimokantieji turi išmokti, kaip didinti  organizacijos darbuotojų supratimą apie seksualinio priekabiavimo darbo vietoje problemas ir didinti jų kompetenciją kovojant su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje. Baigę „Be Aware“ mokymo programą besimokantieji gebės pravesti mokymus darbuotojams savo organizacijoje.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Vadovas, skirtas „Be Aware“ metodologijos įgyvendinimui ir adaptavimui

„Be Aware“ Vadove pateikiami organizacinio ir sisteminio lygmens reikalavimai, skirti ilgalaikiam „Be Aware“ metodikos įgyvendinimui teikiant ir tvariai įgyvendinant intervencijas darbo vietoje ir švietime.
01.

Tyrimas apie nacionalinius/kultūrinius poreikius mokymų programai, jos akreditavimui ir įgyvendinimui.

Šis tyrimas yra svarbus renkant nacionalinę informaciją apie esamą paramos struktūrą ir paslaugas, kurios yra ypač svarbios apsaugos ir sąmoningumo didinimo priemonėms, ir apima informaciją apie skirtumus tarp šalių projekto partnerių. Siekiant užtikrinti sėkmingą projekto „Be Aware“ idėjų ir metodologijos įgyvendinimą projekto partnerių šalyse, svarbu įvertinti  skirtingus adaptavimo poreikius atsižvelgiant į nacionalinį ir kultūrinį kontekstą.
02.

Profesinio mokymo programos „Be Aware“ standartai

Mokymų tikslas – sumažinti seksualinio priekabiavimo darbo vietoje riziką ir didinti visuotinį sąmoningumą. Bus sukurtas kompetencijų profilis, reikalingas profesionaliam „Be Aware“ metodikos įgyvendinimui darbo vietoje.
03.

„Be Aware“ nuotolinių ir akivaizdinių mokymo kursų plėtojimas (sisteminės prevencijos priemonės ir paramos organizacijos)

Nuotoliniai ir akivaizdiniai kursai skirti „Be Aware“ Mentoriams – tai reiškia, jog reikia didinti jų supratimą apie seksualinio priekabiavimo problemas darbo vietoje. Mentoriai bus mokomi, kaip geriausia spręsti seksualinio priekabiavimo darbo vietoje problemas ir įgyvendinti prevenciją.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

04.

„Be Aware“ nuotolinių ir akivaizdinių mokymo kursų Tobulinimas (informuotumas organizacijose)

Nuotolinių ir akivaizdinių mokymų metu besimokantieji turi išmokti, kaip didinti  organizacijos darbuotojų supratimą apie seksualinio priekabiavimo darbo vietoje problemas ir didinti jų kompetenciją kovojant su seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje. Baigę „Be Aware“ mokymo programą besimokantieji gebės pravesti mokymus darbuotojams savo organizacijoje.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

05.

Vadovas, skirtas „Be Aware“ metodologijos įgyvendinimui ir adaptavimui

„Be Aware“ Vadove pateikiami organizacinio ir sisteminio lygmens reikalavimai, skirti ilgalaikiam „Be Aware“ metodikos įgyvendinimui teikiant ir tvariai įgyvendinant intervencijas darbo vietoje ir švietime.

Kontaktas

    Aš perskaičiau privatumo politiką. Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys ir klausimai bus saugomi visam laikui.

    Partneriams