Skaitykite mūsų straipsnius

IO1 – SANTRAUKA TYRIMAS APIE NACIONALINIUS/KULTŪRINIUS POREIKIUS MOKYMŲ PROGRAMAI, JOS AKREDITAVIMUI IR ĮGYVENDINIMUI.

Projektas „Be Aware“ siūlo sistemingą požiūrį, suteikiant įvairias priemones ir metodus, skirtus pagerinti žmogiškųjų išteklių vadybininkų, profesijos mokytojų, suaugusiųjų švietėjų, mentorių, darbuotojų atstovų profesinį tobulėjimą…

Skaityti daugiau…

IO2 – STANDARDS FOR VET-TRAINING
Erasmus+: KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Strategic Partnerships for adult education

Be Aware – Strengthening Competences to Face Sexual Harassment at the workplace is a three-year project, funded by the European Commission, Erasmus+ Strategic Partnerships for Vocational Education and Training (VET). It aims to reducing sexual harassment at the workplace…

Skaityti daugiau…

IO3 – NUOTOLINIAI IR AUDITORINIAI MOKYMAI: SISTEMINĖS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ IR PARAMOS PLĖTRA ORGANIZACIJOSE

Šis intelektinis produktas “Nuotoliniai ir auditoriniai mokymai” apima tris pagrindines dalis. Po paties projekto pristatymo pateikta trumpa pagrindinių sąvokų, kurias besinaudojantis šia medžiaga asmuo turi žinoti iš anksto, santrauka…

Skaityti daugiau…

IO4 – NUOTOLINIAI IR AUDITORINIAI MOKYMAI – INFORMUOTUMO ORGANIZACIJOSE PLĖTRA

Seksualinis priekabiavimas darbo vietoje yra diskriminacijos forma, apimanti bet kokį nepageidautiną elgesį, komentarus, susijusius su lytimi ar seksualine orientacija. Teigiama, kad šešios iš dešimties moterų Europoje per savo karjerą patyrė seksistinį elgesį ar nukentėjo nuo seksualinio smurto…

Skaityti daugiau…

IO5 – BE AWARE METODOLOGIJOS IR NACIONALINIO ĮGYVENDINIMO PATIRTIES PERDAVIMO VADOVAS

Seksualinis priekabiavimas yra įvardijamas kaip bet koks nepageidaujamas ir įžeidžiantis seksualinis žodinis, rašytinis ar fizinis elgesys, kurio poveikis ar tikslas yra pažeisti asmens orumą, ypač kuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką…

Skaityti daugiau…

Sekite informaciją mūsų socialiniuose tinkluose

Be Aware - FacebookBe Aware - LinkedIn