BeAware-Banner
High-DPI (retina) logo
İşyerinde cinsel taciz
Önleme | Hassasiyet| Profesyonellik

1 Ocak 2020

Proje hakkında


Avrupa Birliği'nde çalışan yaklaşık 3 milyon çalışan, farklı sebeplerden dolayı işyerinde cinsel tacize uğramaktadır. Be Aware projesi,
group
  • Cinsel taciz konusunda bir hassasiyet yaratmayı,
  • Çalışanlar ve işverenler için eğitimler sunmayı,
  • Danışmanları eğitmeyi,
  • Konuya yönelik riskleri etkin bir şekilde azaltmayı ve var olan farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.
Avusturya, Bulgaristan, Litvanya, İspanya ve Türkiye'deki proje ortakları Be Aware projesinde yer alacak danışmanlara yönelik eğitimler geliştirmektedir. İK yöneticileri, çalışan temsilcileri veya eğitmenler, işyerinde cinsel taciz olasılığını azaltma ve gerçekleşmesi durumunda ise cinsel taciz olayını profesyonel olarak ele alma becerilerine sahip olmalıdır.

IO1 - Düşüncel Çıktı Eğitimlerin ve Akreditasyonların Geliştirilmesi ve Uygulanması için Ulusal / Kültürel Uyum İhtiyaçları Araştırma Raporu yayınlanmıştır.

Cinsel taciz, cinsellik ve/veya farklı kültüre sahip insanları ezmek, onları konumlandırmak, kırılganlık üretmek veya sürdürmek için bir araç olarak kullanılan tek taraflı ve istenmeyen davranışları ifade eden bir tür cinsel şiddet olarak kabul edilmektedir.

Entelektüel Çıktı esas olarak, yukarıda tarif edildiği gibi cinsel tacizin tanımına dayanmaktadır. Belgede, proje ortağı ülkelerindeki farklı terminoloji ve tanımlar karşılaştırılmıştır. Buna ek olarak belge, tüm ortak ülkelerdeki insan haklarını, Avrupa hukukunu ve ilgili mevzuatı karşılaştıran yasal çerçeveden oluşmaktadır.

Rapor, cinsel tacizin meydana gelmesi durumunda neler yapılabileceği konusuna ilişkin örnekler sunmaktadır. Bunlar cinsel tacize maruz kalıp başa çıkmanın yetersiz olduğu durumlarda etkili ve en iyi uygulama yollarından oluşur.

Raporun üçüncü bölümünde cinsel tacizin nasıl belgelendiği ve hangi istatistiklerin mevcut olduğu gösterilmektedir. Dördüncü bölüm, işyerinde cinsel tacize maruz kalan kişilerin neler yapabileceği ve / veya proje ülkelerinde konuya yönelik bilgi ve destek alabilecekleri ulusal destek hizmetlerinin yer aldığı bilgilerden oluşmaktadır.
Team-fib-beaware

Uluslararası eğitim

16 20 Aralık 2019, Innsbruck

Tüm proje ortaklarının temsilcileri, konuya yönelik etkin yöntemlerin sunulduğu eğitime katılım için Innsbruck'a gelmiştir. Bu eğitim, danışmanların dahil olacağı eğitimlerin içeriğinin daha da geliştirilmesinin temelini oluşturmak için önemli bir fırsat olmuştur.

Odak grup çalışmaları

focusgroups-beaware
Kasım 2019'da gerçekleşen eğitimde her biri altı katılımcı veya daha fazla kişiden oluşan odak grup çalışmalarına dâhil oldular. Çalışmaların amacı, farklı paydaş grupları arasındaki bilgi düzeyini tanımlamak ve işyerinde cinsel tacizle başa çıkmak için mevcut stratejiler hakkında fikir edinmek olup odak grup çalışmalarında aşağıdaki sorular temel alınmıştır.
Çalışanlar ne zaman ve nerede kendilerini güvende hissediyorlar? İşyerinde cinsel tacizi önlemek için nasıl bir ortam oluşturulmalıdır?

Bu iki temel sorunun dışında katılımcılara başka sorular da yöneltilmiştir. Odak grup çalışmalarında İK yöneticileri, işçi temsilcileri, işverenler, çalışanlar, avukatlar, diğer kuruluşların üyeleri düşüncelerini paylaşmak için bir araya gelmiş olup tüm proje ülkelerinde gerçekleşen odak grup çalışmalarına 75'ten fazla kişi dâhil olmuştur.

Projedeki sonraki adımlar

  • Şubat 2020: Tüm Proje Ortaklarının Ulusötesi Toplantısı
  • Mart 2020: Farkında Olun klibinin geliştirilmesi
  • Mayıs 2020'den itibaren: İlk Farkındalık Eğitimleri organizasyonlarda yapılacak

Be Aware

Proje Ortağı Kurumları

frauen-im-brennpunkt

Frauen im Brennpunkt

Avusturya
www.fib.at
gender-alternatives-foundation

Gender Alternative Foundation

Bulgaristan
https://genderalternatives.org/
magenta-consultoria

Magenta Consultoria S.L.U.

İspanya
https://magentaconsultoria.com
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar II Müdürlügü

Samsun Ail eve Sosyal Politikalar II Müdürlügü

Türkiye
https://ailevecalisma.gov.tr
Social Innovation Fund

Social Innovation Fund

Litvanya
https://www.lpf.lt
EU-Logo-Erasmus-plus
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
facebook