Прочетете нашите статии

First Page of the Be Aware research paper "I02"

IO1 – РЕЗЮМЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НАЦИОНАЛНИ/КУЛТУРНИ НУЖДА ОТ АДАПТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

пределението за сексуален тормоз във всяка страна, която е част от проекта Be Aware, има едно и също значение – едностранно, нежелано и неприятно поведение, при което сексуалността и / или разнообразните културни обсъждания за…

Прочетете още…

IO2 – STANDARDS FOR VET-TRAINING
Erasmus+: KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Strategic Partnerships for adult education

Be Aware – Strengthening Competences to Face Sexual Harassment at the workplace is a three-year project, funded by the European Commission, Erasmus+ Strategic Partnerships for Vocational Education and Training (VET)…

Прочетете още…
BeAware - IO3 Distance & FTF Training Course

IO3 – ДИСТАНЦИОННО & F TF FОБУЧЕНИЕ: РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СИСТЕМНИТЕ СИСТЕМИ И ПОДКРЕПА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Сексуалният тормоз на работното място е форма на дискриминация, която включва всяко неканено поведение, коментари или поведение по отношение на пола, пола или сексуалната ориентация. Смята се, че шест от всеки десет жени в Европа са издържали на сексистките си отношение…

Прочетете още…

IO4 – ДИСТАН ЦИОННО „FTF ОБУЧЕНИЕ“ РАЗВИТИЕ ОСВЕДОМЕНОСТ В ОРГАНИЗАЦИИ

Сексуалният тормоз на работното място е форма на дискриминация, която включва всяко неканено поведение, коментари или поведение по отношение на пола, пола или сексуалната ориентация. Смята се, че шест от всеки десет жени в Европа са издържали на сексистките…

Прочетете още…

IO5 – НАРЪЧНИК ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗА ДА СТЕ НАЯСНО С МЕТОДОЛОГИЯТА И НАЦИОНАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сексуалният тормоз се идентифицира като всякакъв вид нежелано и обидно сексуално словесно, писмено или физическо поведение с цел или ефект от нарушаване на достойнството на човека, особено при създаването на смущаваща, враждебна, унизителна или обидна среда…

Прочетете още…

Следвайте ни в социалните мрежи

Be Aware - FacebookBe Aware - LinkedIn